Zdieľať

Image00008 - kópia

Dňa 28. 3. 2019 v obradnej sále Radnice mesta Rimavská Sobota predseda ZMOGaM-u, Marián Habovčík odovzdal ocenenia pri príležitosti Dňa učiteľov výnimočným regionálnym učiteľom. Sme veľmi hrdí, že jednou z ocenených bola aj naša pani riaditeľka Mgr. Želmíra Vargicová.

„Mgr. Želmíra Vargicová, riaditeľka ZŠ s MŠ v obci Ožďany, pôsobí vo svojej funkcii od roku 1997. Vďaka svojej neúnavnej práci, húževnatosti a skvelým manažérskym schopnostiam vybudovala z klasickej, malej dedinskej školy modernú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá poskytuje deťom z obce Ožďany a susedných obcí nielen kvalitné vzdelávanie, ale aj mimovyučovacie aktivity. Pre Mgr. Vargicovú znamená ZŠ s MŠ neoddeliteľnú súčasť jej života. Využíva všetky dostupné možnosti, aby vytvárala stále kvalitnejšie podmienky pre výchovno-vzdelávací proces. Je vynikajúcim odborníkom i človekom s veľkým srdcom. Všetkých pedagógov vedie k neustálemu profesijnému a osobnostnému rozvoju, využívaniu moderných technológií a metód práce i k ľudskému prístupu k žiakom. Svojimi kvalitami, profesionalitou a ľudskosťou vytvára príjemné pracovisko pre všetkých zamestnancov základnej a materskej školy a, samozrejme, pre všetky deti."

Srdečne blahoželáme!


Mgr. Judita Hercegová

 

Fotogaléria

Zdieľať