Zdieľať

Image00005

Dňa 27. 3. 2019 sa v rámci školského kola žiaci zúčastnili Biblickej olympiády 2019 organizovanej ECAV na Slovensku.
Najprv si každý zo zúčastnených vytvoril z papiera kríž. Potom sa žiaci rozdelili do dvoch skupín (chlapci – dievčatá) a formou „Milionára" sa venovali téme kráľov Izraela zo Starej zmluvy. Po krátkej prestávke a občerstvení pokračovali v druhom kole, ktoré sa nieslo v duchu témy života apoštola Pavla (Nová zmluva) – tiež formou „Milionára". Obe skupiny preukazovali dobré vedomosti, a hoci napokon zvíťazili chlapci, všetci si odnášali príjemné a radostné pocity.
Marek Mészáros a Alexandra Sviteková sa zúčastnia seniorátneho kola Biblickej olympiády 2019, ktoré sa uskutoční v Rimavskej Sobote 12.4.2019.

 Bc. Elena Mészárosová

 

Fotogaléria

Zdieľať