Zdieľať

Image00026


Fašiangy patria k zvykom spojeným s prelomom zimy a jari a sú najveselšími zvykmi počas roka. Obdobie fašiangov je časovo vymedzené odo dňa Troch kráľov po začiatok cirkevného pôstu a to po Popolcovú stredu. Fašiangy boli časom priadok, zakáľačiek, svadieb, ktoré sprevádzali zábavy i fašiangové sprievody masiek. Keďže naším záujmom je zachovať zvyky a obyčaje, ktoré sú kultúrnym bohatstvom nášho národa a našou povinnosťou je chrániť a zveľaďovať toto dedičstvo, najmä kvôli deťom a mládeži sme pripravili fašiangový program pre žiakov a zaspomínali si na piesne a vinše, ktoré v období fašiangov zneli pri návšteve rodinného domu.

Mgr. Ľubica Markotánová

 

 

Fotogaléria 

Zdieľať