Zdieľať

Image00002

V stredu 10. 4. 2024 sme sa zúčastnili hudobno-výchovneho programu pod názvom Tvorivá solmizácia.
Pani učiteľka hudby a spevu PaedDr. Jana Dobrocká z Rimavskej Soboty nám spolu so svojimi žiakmi zo ZUŠ R. Soboty predviedli hravou a nenásilnou formou nielen spev a hru na hudobné nástroje, ale aj zábavu a hry s pesničkami, tónmi, solmizáciou. Do hravého diania sa zapojili všetci žiaci (1.-5. ročník) v obecenstve, ktorí spievali, tlieskali, plieskali, tancovali, zabávali sa....
Na záver p. uč. Dobrocká pozvala všetkých prítomných aj na iné skvelé podujatia, ktoré organizuje ZUŠ v najbližšom čase.

 Mgr. Alica Kubelková

 

Fotogaléria 

Zdieľať