Zdieľať

Image00038

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom. 

Štvrtkové popoludnie (7. 3. 2024) sme mali bohaté a tvorivé. Vypočuli sme si pútavé príbehy, veselé rozprávky i nezvyčajné básne, ktoré oslavovali život... Súťažili sme v troch kategóriách. Tieto kategórie priniesli všetko, čo sme od nich očakávali. Niektorí odkrývali texty po vrstvičkách a vťahovali nás pútavo do deja, mali vystavaný prednes s premyslenou koncepciou. Zaujali nielen porotu, ale aj publikum. No podstatné je, že všetci siahli po knihe a našli v nej priateľku, či v poézii alebo próze. Víťazom gratulujeme !!!

Informácie o súťaži
Celkový počet účinkujúcich: 41
Celkový počet divákov: 11

Výsledky súťaže
I. kategória prednesu poézie
predseda odbornej poroty: Mgr. Erika Novodomská
členovia odbornej poroty: Mgr. Elena Sélešová, Mgr. Ľubica Markotánová,
Mgr. Alica Kubelková, Mgr. Iveta Sojková
počet súťažiacich: 4
1. miesto: neudelené
2. miesto: E. Vargová
3. miesto: Z. Olšiaková
návrhy na postup: 0
čestné uznania: 0

I. kategória prednesu prózy
predseda odbornej poroty: Mgr. Erika Novodomská
členovia odbornej poroty: Mgr. Elena Sélešová, Mgr. Ľubica Markotánová,
Mgr. Alica Kubelková, Mgr. Iveta Sojková
počet súťažiacich: 6
1. miesto: O. Kaločai
2. miesto: K. Ľuptáková, A.N. Žádná
3. miesto: L. Hanusová, T. Varga
návrhy na postup: 0
čestné uznania: 0

II. kategória prednesu poézie
predseda odbornej poroty: Mgr. Erika Novodomská
členovia odbornej poroty: Mgr. Elena Sélešová, Mgr. Ľubica Markotánová,
Mgr. Alica Kubelková, Mgr. Iveta Sojková
počet súťažiacich: 6
1. miesto: L. Vargová
2. miesto: V. Szabóová
3. miesto: N. Sélešová
návrhy na postup: 0
čestné uznania: 0

II. kategória prednesu prózy
predseda odbornej poroty: Mgr. Erika Novodomská
členovia odbornej poroty: Mgr. Elena Sélešová, Mgr. Ľubica Markotánová,
Mgr. Iveta Sojková
počet súťažiacich: 9
1. miesto: M. Bystriansky

2. miesto: P. Kišáková

3. miesto: K. Bukovská
návrhy na postup: 0
čestné uznania: 0

III. kategória prednesu poézie
predseda odbornej poroty: Mgr. Erika Novodomská
členovia odbornej poroty: Mgr. Ľubica Markotánová, Mgr. Elena Sélešová,
PhDr. Henrieta Bálintová
počet súťažiacich: 6
1. miesto: P. Penteková
2. miesto: K. Kalinová
3. miesto: J. Vrbiňák
návrhy na postup: 0
čestné uznania: 0

III. kategória prednesu prózy
predseda odbornej poroty: : Mgr. Erika Novodomská
členovia odbornej poroty: : Mgr. Ľubica Markotánová, Mgr. Elena Sélešová,
PhDr. Henrieta Bálintová
počet súťažiacich: 10
1. miesto/priamy postup: Martin Kišák
2. miesto: N. Vengrinová
3. miesto: S. Ďurove
návrhy na postup: 0
čestné uznania: 0

 Fotogaléria 

Zdieľať