Zdieľať

Image00031

TICHO DETI PRED NÁSILÍM NEOCHRÁNI! 
S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa „...nás predsa netýka...". Práve preto sa od roku 2014 vždy v novembri, organizuje podujatie "Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť!"
Bubnovačka už po desiatykrát upozornila na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomenula nám potrebu včasnej prevencie v spoločnosti. 
20. novembra 2023 sa bubnovalo aj na našej škole. Aj vďaka nám počet bubnujúcich prevýšil očakávania – bolo nás spolu v rovnakom čase v Čechách a na Slovensku 196 000 a stali sme súčasťou obrovskej skupiny ľudí, ktorým ochrana detí pred násilím nie je ľahostajná. Počasie bolo sychravé, ale my sme si veselo pred našou školou podupkávali do rytmu, búchali fľašami, či paličkami po bubienkoch a pospevovali pieseň Petra Nagyho – Láska je tu s nami. Je chvályhodné, že po skončení podujatia žiadne fľaše neskončili na zemi a deti sa zachovali zodpovedne, vedia totiž, že svoje práva si treba obhajovať, ale nezabúdať pri tom aj na povinnosti.

Mgr. Iveta Sojková, koordinátorka prevencie

Fotogaléria 

Zdieľať