Zdieľať

Image00001

5. 10. 2023 sme sa zúčastnili Burzy informácii o trhu práce v Rimavskej Sobote. V Mestskom kultúrnom stredisku sa sústredilo mnoho stredných škôl z Rimavskej Soboty, Lučenca, Poltára, Hnúšte, Tisovca, ale aj zo Zvolena, Banskej Bystrice či Banskej Štiavnice, aby nám predstavili možnosti štúdia a výhody ich škôl. Burzu navštívilo mnoho deviatakov z okresu Rimavská Sobota a podľa nášho názoru si takmer všetci našli tú svoju. Každá priniesla niečo zaujímavé, čím nás vedeli zaujať.
Atmosféru podujatia svojím spevom spríjemňovali žiaci hudobného konzervatória z Rimavskej Soboty. Na poschodí domu kultúry nám študentky zo Strednej zdravotnej školy v Lučenci predstavili svoje zručnosti v praxi. Študenti SOŠ technickej a agropotravinárskej z Rimavskej Soboty robili pre žiakov zo základných škôl kvíz, v ktorom sme mohli vyhrať žetóny a za tie sme si mohli nechať namiešať nealko drink.
Čas na burze sme využili naplno, tiež aj poriadne užili a potom sme sa vydali na cestu do hvezdárne. Na začiatku exkurzie nám pani Mgr. Katarína Kerekešová predstavila ďalekohľad v kupole hvezdárne, s ktorým sme mohli vidieť kosák Venuše, povrch Mesiaca a škvrny na Slnku zblízka. Neskôr sme sa presunuli na prednášku o kométach, ktorú nám pútavo prednášal riaditeľ hvezdárne Mgr. Karol Havrila.
V tento deň sme sa dozvedeli mnoho nových a zaujímavých informácií o stredných školách a kométach.

Žiaci 9. ročníka

 

 Fotogaléria 

Zdieľať