Zdieľať

Image00010

Ako každoročne, tak aj tento rok sme si pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý pripadá na 26. september. Na hodinách slovenského, anglického a nemeckého jazyka sme rozprávali o rôznorodosti, bohatom prejave a spôsobe vyjadrovania každého národa vo svojom materinskom jazyku. Spracovali sme si rôzne literárne žánre, hľadali sme slová z medzinárodnej gastronómie, zahrali sme si situačné rozhovory ako cestovatelia z rôznych krajín. Bolo zaujímavé a zábavné spoznať sa zadané slovo v rôznych jazykoch. Takže motto, Čím viac jazykov vieš, toľkokrát si človekom, sa nám potvrdilo opäť.

Mgr. Zuzana Hamašová

 Fotogaléria 

Zdieľať