Zdieľať

Image00012

Predmet tvorba projektu a prezentačné zručnosti rozvíja u žiakov schopnosť komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba. Všetky tieto zručnosti si rozvíjali na našej škole žiaci šiesteho ročníka a na posledných hodinách prezentovali vlastné 3D projekty. Ich úlohou bolo vytvoriť 3D projekt ako pomôcku na vyučovaciu hodinu. Vytvorili model srdca, oka, mozgu, močového systému, váhy, erby, model DNA, stavbu Zeme a mnohé ďalšie. Podarilo sa im nielen vytvoriť vynikajúce projekty, ale ich aj výborne odprezentovať.

Mgr. Erika Novodomská

 

 Fotogaléria 

Zdieľať