Zdieľať

Image00067

Ako výhercovia Inoškoly 2022 sme získali od OZ Vĺčatá workshopy pre žiakov vo FabLabe. Tvorivá dielňa FabLab je otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a verejnosť. Ponúka priestor pre zoznámenie sa s prácou a technológiami digitálnej výroby 21. storočia. Nachádza sa vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave. A presne sem sme sa 30. mája vybrali so 47 žiakmi 2. stupňa, ktorí sa v tomto školskom roku podieľali na aktivitách projektu Inoškola či iných projektov, alebo svojou usilovnou, tvorivou prácou, kreativitou pozitívne reprezentovali seba a šírili dobré meno našej školy. Programovanie micro bitov a vypaľovanie do dreva – to boli dve aktivity, ktoré žiaci absolvovali a tieto určite podporili ich kreativitu, invenčnosť a záujem o moderné technológie. A keď sme už merali takú dlhú cestu, nemohli sme vynechať ani návštevu bratislavskej ZOO.
Napriek únave z cesty sme sa všetci z tejto exkurzie vrátili plní pozitívnych zážitkov, nabití energiou a plní inšpirácií.

 Mgr. Judita Hercegová

 

 Fotogaléria 

Zdieľať