Zdieľať

Image00005

Dňa 23. mája 2023 sme ako výhercovia Inoškoly 2023 absolvovali rad prednášok a workshopov, ktoré sme získali od OZ Vĺčatá v rámci našej výhry. Tieto sa týkali využitia herných prvkov vo vyučovaní, či možnosti vybudovania si kariéry v digitálnych hrách a boli určené žiakom aj učiteľom.
Žiaci si mohli vyskúšať aj hru „112" - edukačnú spoločenskú hru, ktorá rozvíja kritické myslenie a čítanie s porozumením u žiakov. Túto hru budeme môcť na škole v ďalšom období používať.

 Mgr. Judita Hercegová

 

 Fotogaléria 

Zdieľať