Zdieľať

Image00003

ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.
Dnes, 24. apríla 2023, na 3. vyučovacej hodine sa do tejto medzinárodnej súťaže zapojilo spolu 32 žiakov našej školy. Zastúpené boli takmer všetky ročníky od prvákov až po deviatakov. Všetkým zapojeným držíme palce!

Mgr. Judita Hercegová

 

englishstar

 

Fotogaléria 

Zdieľať