Zdieľať

Image00032

29.6.2022

Účelové cvičenie prebiehalo na desiatich stanovištiach, ktoré žiaci v skupinách vytvorených z jednotlivých tried museli absolvovať a tak preukázať teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Podľa preukázaných schopností boli obodovaní bodmi na každom stanovišti. Žiaci z 9. ročníka boli na každom stanovišti nápomocní učiteľom pre realizáciu jednotlivých činností.

 Mgr. Marek Valkučák

 

 

 

 

 

 Fotogaléria 

Zdieľať