Zdieľať

Image00027

Veľa detí číta pravidelne, niektoré menej a niektoré len tak povinne. V dnešnej pretechnizovanej dobe život prináša deťom a mladým ľuďom veľa podnetov, ktoré sú zaujímavé, lákavé, poučné... ale, niekedy je tých podnetov príliš veľa. Pre deti môže byť ťažké zorientovať sa a vybrať si zmysluplnú činnosť vo chvíľach voľna. Celoslovenský detský čitateľský maratón "ČÍTAJME SI..." je ďalšou aktivitou Linky detskej istoty, ktorá v spolupráci s knižnicami, školami a klubmi po celom Slovensku ako i s ďalšími partnermi projektu chce motivovať deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc. Sme presvedčení, že čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka, že pomáha poznávať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, dáva možnosť dieťaťu ponoriť sa do sveta fantázie, či možnosť relaxovať. Detský čitateľský maratón tento rok prebiehal od 20.6. do 24.6. 2022. Počas tohto týždňa sa všetci žiaci 1. stupňa zapojili do čitateľského maratónu. Čítali sme v školskej knižnici, v školskom parku, dokonca žiaci 3. a 4. triedy čítali deťom materskej školy pred spaním rozprávku. Po maratóne sa všetci podpísali na podpisový plagát a nakreslili si obľúbených knižných hrdinov.

Mgr. Monika Kubelková a Kamila Janíčková

 

 

 Fotogaléria 

Zdieľať