Zdieľať

testovanie5

Naši žiaci, piataci, sa v stredu 18. mája 2022 zúčastnia na Testovaní 5, kde preukážu svoje vedomosti z predmetov Slovenský jazyk a literatúra a Matematika. Piataci budú oboznámení so Základnými informáciami o testovaní a s Harmonogramom testovania.

Základné informácie o testovaní a harmonogram testovania si môžete pozrieť po kliknutí na link:

https://www.nucem.sk/dl/5036/Zakladne%20informacie%20T5_2022_final.pdf

Špecifikácie testov z oboch testovaných predmetov si môžete pozrieť po kliknutí na tieto linky:

https://www.nucem.sk/dl/4991/%C5%A0pecifik%C3%A1cia%20testu%20z%20matematiky%20-%20T5%202022.pdf

https://www.nucem.sk/dl/4981/%C5%A0pecifik%C3%A1cia%20testu%20z%20vyu%C4%8Dovac%C3%ADch%20jazykov%20-%20T5%202022.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať