Zdieľať

testovanie9

Naši najstarší žiaci, deviataci, sa v stredu 6. apríla 2022 zúčastnia na Testovaní 9, kde preukážu svoje vedomosti z predmetov Slovenský jazyk a literatúra a Matematika. Deviataci už boli oboznámení so Základnými informáciami o testovaní a s Harmonogramom testovania. Základné informácie o testovaní a harmonogram testovania si môžete pozrieť po kliknutí na link: 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A POKYNY

Špecifikácie testov z oboch testovaných predmetov si môžete pozrieť po kliknutí na tieto linky:

ŠPECIFIKÁCIA TESTU Z MATEMATIKY

ŠPECIFIKÁCIA TESTU ZO SLOVENSKĚHO JAZYKA A LITERATÚRY

 

Mgr. Katarína Kiráľová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať