Zdieľať

Image00001

Každý posledný októbrový pondelok je už tradične venovaný knihám a školským knižniciam. Súčasná situácia nám však nedovoľuje, aby sme tento deň oslávili spolu celá škola .... a tak sme aspoň s tretiakmi v rámci krúžku strávili príjemnú hodinku v našej školskej knižnici. Deti s radosťou plnili rôzne zábavné úlohy a aktivity zamerané na rozvoj nielen čitateľskej gramotnosti. Verím, že na budúci rok sa nám podarí osláviť Deň školských knižníc tak, ako sa patrí.

Mgr. Monika Kubelková

 

 

 

 Fotogaléria 

Zdieľať