Zdieľať

logoskoly

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Rimavskej Sobote z dôvodu pozitívne testovanej osoby na škole pôjdu žiaci 4., 5., 6., 7., 8. ročníka, 9.A a 9.B triedy do karantény. Karanténa bude trvať do 18. 10. 2021 vrátane, t. j. prezenčné vyučovanie by malo byť obnovené 19. 10. 2021. Karanténa sa týka detí, nie celých rodín. RÚVZ bude zákonných zástupcov kontaktovať a následne treba postupovať podľa ich pokynov. V prípade nejasností kontaktujte riaditeľku školy.

Informácie o organizácii vyučovania boli oznámené cez EduPage.

Zápisnica o epidemiologickom vyšetrovaní

 

 

 

 

 

Zdieľať