Zdieľať

Image00009

26. 10. si tradične pripomíname na našej škole Európsky deň jazykov. So žiakmi sme na hodinách anglického jazyka, nemeckého jazyka a informatiky, či regionálnej geografie vykonávali rôzne aktivity zamerané na multikultúrnosť a rôznorodosť jazykov pomocou rôznych hier, jazykolamov, tajničiek a kvízov.
Výrok známeho nemeckého filozofa hovorí: „Kto hovorí cudzím jazykom len trochu, má z neho väčšiu radosť než ten, kto ho ovláda dobre." 
Ovládanie jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti. Chceli sme tak upozorniť na dôležitosť mnohojazyčnosti a medzikultúrneho porozumenia medzi jednotlivými národmi a národnosťami v Európskej únii.

 Mgr. Zuzana Hamašová

 

 Fotogaléria 

Zdieľať