Zdieľať

Image00002


Posledné dni v ŠKD sme si užili kopec zábavy. Zúčastnili sme sa tanečného vystúpenia, na ktoré nás pozvali naše žiačky. Ukázali nám, čo všetko sa naučili v tanečnom krúžku. Spríjemnili nám popoludnie tancom. V triede sme si spravili súboj tancov - dievčatá proti chlapcom, ktorý skončil nerozhodne. Deň pred vysvedčením sme si pochutnali na vynikajúcej kukuricovej pizzi a s plnými bruškami sme sa rozlúčili s ŠKD. Už teraz sa tešíme na september.

Pani vychovávateľky prajú všetkým družinárom slnečné prázdniny a leto plné zážitkov.

K. Janíčková a Bc. A. Krosnerová

 

 Fotogaléria 

Zdieľať