Zdieľať

Image00050

28.6.2021 

Cieľ cvičenia: poskytnúť žiakom potrebné praktické zručnosti a teoretické vedomosti, formovať ich vzťah k problematike ochrany zdravia a života, a to predovšetkým v:

Poskytnutie 1. pomoci – praktické ukážky pri poskytnutí 1. pomoci pracovníkmi Červeného kríža a následne realizácia zdravotníckych testov.

• Prevencia kriminality a trestnoprávna zodpovednosť - prednáška a diskusia žiakov s príslušníkmi policajného zboru SR na témy kriminalistika a kriminálna technika, rady na prázdniny, prijímacie konanie za príslušníka policajného zboru SR, uniforma a hodnosti.

Ochrana majetku a mimoriadne udalosti – prednáška a praktické ukážky dobrovoľných hasičov v Ožďanoch na hasičských autách, spojená s prijemným osviežením v podobe vytvorenia vodovej peny.

Žiaci druhého stupňa ešte počas striedania sa na jednotlivých stanovištiach prichádzali aj na streľbu zo vzduchovky, kde strieľali na pripravené terče.
Praktickej časti predchádzali 2 vyučovacie hodiny teoretickej prípravy, ktoré boli zamerané na praktickú časť, a to riešenie mimoriadnych situácií, rozpoznanie varovných signálov, pravidlá volania na tiesňovú linku 112.

Mgr. Marek Valkučák

 

 Fotogaléria 

Zdieľať