Zdieľať

Image00001

Všetko zlé je na niečo dobré! Na hodinách telesnej výchovy sa nevenujeme výstupným testom z atletiky, ale u nás veľmi obľúbenej aktivite - bedmintonu. Niekoľko hodinové tréningy vyvrcholili v každej triede na turnaj!

 Mgr. Milada Valková

 

 

 

 Fotogaléria 

Zdieľať