Zdieľať

Image00004

 Oheň, dobrý sluha, zlý pán ... 

O požiaroch a ich hasení sa siedmaci učia na hodinách chémie. Aby sa o tejto téme dozvedeli viac, v stredu 28. apríla navštívili stanicu DHZ v Ožďanoch, kde im veliteľ dobrovoľných hasičov p. Gabriel Kalina porozprával o činnosti DHZ, predstavil techniku, ktorú hasiči pri zásahoch používajú a previedol ich priestormi novej hasičskej stanice. Svoje bohaté znalosti o činnosti hasičov a najmä o hasičských autách spolužiakom predviedol Roli Rézműves. To, že TRAMBUSKA je jeho srdcovkou, vie celá škola. :) Ďakujeme za podnetnú exkurziu a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

 

 Fotogaléria

Zdieľať