Zdieľať

logoskoly


Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany oznamuje, že

zápis do 1. a 5. ročníka na školský rok 2021/2022 do ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany uskutoční 22. apríla 2021 v čase od 13.00 do 15.00 hod. bez osobnej prítomnosti dieťaťa.

zápis na predprimárne vzdelávanie (MŠ) na školský rok 2021/2022 do MŠ – Elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany uskutoční 3. - 4. mája 2021 v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod. bez osobnej prítomnosti detí.

 

 

Priebeh zápisu:
1. Elektronickou formou prostredníctvom online formulára zákonný zástupca vopred vyplní žiadosť o prijatie

do MŠ TU
do 1. ročníka: TU
do 5. ročníka: TU

Zákonný zástupca je povinný vyplniť všetky potrebné údaje na základe rodného listu dieťaťa a platného občianskeho preukazu zákonného zástupcu.
Elektronický formulár sa odošle tlačidlom na konci formulára. Škola si prijaté žiadosti zaeviduje a vytlačí.

2. Vo výnimočných prípadoch, ak zákonný zástupca, nemá možnosť vyplnenia online formulára, bude môcť zápisný lístok vyplniť fyzicky vo vstupných priestoroch MŠ alebo ZŠ za podmienok dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení v hore uvedených dňoch a časoch.

V termínoch zápisov sa zákonní zástupcovia pri dodržaní sprísnených hygienických opatrení dostavia do vstupných priestorov MŠ alebo ZŠ (1. a 5. roč.) a svojím podpisom potvrdia svoju žiadosť.

pozn.: Ak sa zákonný zástupca nemôže z opodstatnených dôvodov dostaviť na zápis do 1. a 5. ročníka v uvedenom termíne, dohodne si náhradný termín telefonicky s riaditeľkou školy na čísle 0905 716 505 alebo so zástupkyňou riaditeľky školy pre ZŠ na čísle 0944 277 679. Náhradný termín sa uskutoční najneskôr do 30.04.2021.
Ak sa zákonný zástupca nemôže z opodstatnených dôvodov dostaviť na zápis do MŠ v uvedených termínoch, dohodne si telefonicky náhradný termín so zástupkyňou riaditeľky školy pre MŠ na čísle 0904 456 871.

Mgr. Judita Hercegová, riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať