Zdieľať

logoskoly

Vážení rodičia, milí žiaci, 
venujte, prosím, pozornosť nasledovným informáciám: 

ZŠ - vyučovanie začína 11. 1. 2021 DIŠTANČNE (online) pre I. aj II. stupeň 
(I. stupeň dostane bližšie pokyny 8. januára 2021; II. stupeň pokračuje podľa doterajšieho rozvrhu online vyučovania) 
 MŠ – prevádzka bude obnovená od 18. 1. 2021 

Situácia by mohla podľa plánu MŠVVaŠ SR od 18. januára 2021 vyzerať nasledovne: 
predpokladaný nástup žiakov I. stupňa na prezenčné vyučovanie je od 18. 1. 2021 po testovaní zákonných zástupcov a zamestnancov školy 
predpokladaný nástup žiakov II. stupňa na prezenčné vyučovanie je od 25. 1. 2021 po testovaní zákonných zástupcov, zamestnancov a žiakov
Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.
Viac informácií nájdete na stránke MŠVVaŠ SR.
O ďalšom postupe vás budeme včas informovať.
Ďakujeme za vašu trpezlivosť a žiakom za ich snahu počas dištančného vzdelávania.

 

 návrat

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať