Zdieľať

Image00014


Vo svete sa o drogách veľa hovorí – na uliciach, v školách, na internete a v televízii. Niečo z toho je pravda, niečo zase nie. Veľa z toho, čo ľudia o drogách počujú, pochádza od tých, ktorí ich predávajú. Bývalí drogoví díleri priznali, že by povedali čokoľvek, len aby iní drogy kúpili. Nenechajte sa oklamať. Na to, aby ste sa vyhli závislosti od drog a aby ste mohli pomôcť svojim priateľom, potrebujete pravdivé údaje.

To je dôvod, prečo sa aj žiaci našej školy zúčastnili na online prednáške s názvom Pravda o drogách. Prednášajúca Mgr. Erika Botlíková pochválila našich žiakov za aktívnu účasť. Naši šiestaci, siedmaci, ôsmaci a aj deviataci prezentovali svoje vedomosti, hovorili o tom, čo o drogách vedia. Každý si z prednášky niečo odniesol. Dobrý pocit, nové poznatky a veríme, že aj predsavzatie, že drogy nikdy nie.

Mgr. Katarína Kiráľová

Fotogaléria 

Zdieľať