Zdieľať

Image00037

Sme veľmi radi, že sme opäť mali možnosť zapojiť našich žiakov do súťaže Všetkovedko. Tento rok súťažili žiaci 3. a 4. ročníka a súťaž sa im veľmi páčila. Otázky boli veľmi zaujímavé. Precvičovali si čítanie s porozumením a aj logické myslenie. Odpoveď vyberali zo štyroch možností, čo ich prinútilo poriadne sa zamyslieť, ktorá z nich je tá správna. Zistili, kde všade môžu využiť vedomosti, ktoré získavajú v škole aj doma. A aj keď boli niektoré otázky zložitejšie, nevadí to, však je to Všetkovedko! Teraz už len trpezlivo vydržať, kým budú výsledky...

 Mgr. Katarína Kiráľová

 

 

 Fotogaléria 

Zdieľať