Zdieľať

logo-prev-single


Vážení rodičia, milí žiaci,

Ministerstvo vnútra SR, odbor prevencie kriminality, má v tomto čase spustený projekt "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete." Cieľom projektu je prevencia v oblasti výskytu sociálno-patologických javov, motívov a príležitostí na páchanie trestných činov. Pre druhý stupeň základných škôl sú to informácie zamerané na prevenciu extrémizmu, obchod s ľuďmi, nenávistné prejavy na internete, sexuálne vykorisťovanie. Preventívne aktivity sú v dobe koronakrízy, počas ktorej mládež trávi v online priestore ešte viac času ako inokedy, veľmi dôležité. V tomto období nie je priestor na besedy a zážitkové workshopy, preto chceme aspoň prostredníctvom letákov, brožúrok, skladačiek osloviť deti a aj ich rodičov, vzbudiť aktívny záujem o danú problematiku a poskytnúť im dôveryhodné informácie.
Viac informácií k danej téme môžete nájsť aj na stránke  www.prevenciakriminality.sk .

 

Zdieľať