Zdieľať

logoskoly

Vážení rodičia,

na základe usmernenia MŠVVaŠ SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť" z 1. novembra 2020 Vás informujeme o postupe pri nástupe Vašich detí do školy od 3.11.2020:

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY:

POZITÍVNY ČLOVEK: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

NEGATÍVNY ČLOVEK: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

NETESTOVANÝ ČLOVEK: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a ani do ZŠ. Odporúča sa, aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne žiak 12. novembra nastúpi do školy, a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní.

ČIŽE:

Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ.
Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy.
Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní a v prípade ZŠ ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november).

!!!DÔLEŽITÉ!!!
PRE ŽIAKOV 1. STUPŇA ZŠ S MŠ V OŽĎANOCH platí, že:

- zákonný zástupca žiaka 1. stupňa predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe žiaka do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať