Zdieľať

logoskoly


Na základe rozhodnutia krízového štábu z 22.10.2020 prechádzajú žiaci 2. stupňa na dištančné vzdelávanie od pondelka 26.10.2020. Vyučovanie bude prebiehať cez EduPage a ZOOM podľa osobitného rozvrhu, ktorý bude zverejnený na EduPage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať