Zdieľať

zber papiera 1


Milí rodičia, milí žiaci!

Ak máte doma zbytočný starý papier, máte možnosť zapojiť sa do zberu papiera na našej škole v termíne od 12.10.2020 do konca mesiaca október. Papier je možné odovzdať ráno pri príchode do školy pánovi školníkovi. Vzhľadom na epidemiologické opatrenia Vás žiadame, aby rodičia nevstupovali do areálu školy a svojim deťom prichystali také balíčky papiera, ktoré samy unesú. Po ukončení zberu budú najlepší „zberači" a najusilovnejšie triedy na prvom aj druhom stupni odmenené.
Ďakujeme za spoluprácu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať