Zdieľať

logoskoly


Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá rodič písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať