Zdieľať

Image00006


Príhovor riaditeľky školy:

Vážený pedagogický zbor, vážení rodičia, milí žiaci!
Dovoľte mi, aby som Vás čo najúprimnejšie privítala pri príležitosti otvorenia nového školského roku 2020/2021.
Táto chvíľa, tento okamih života, ktorým je prvý deň nového školského roka, je vždy pre vás žiakov, ale i nás učiteľov výnimočnou udalosťou. Výnimočnou udalosťou preto, že každý nový školský rok je ďalším pomyselným krokom na ceste životom. Tento kolobeh, táto symbolika času reprezentovaná jednotlivými školskými rokmi sa začína Vami, žiakmi 1. ročníka a končí žiakmi deviateho ročníka našej základnej školy.
Preto sa v prvom rade obraciam na našich prváčikov, na tých, ktorí začínajú novú etapu svojho života. Je to pre Vás veľká zmena, väčšina je iste plná očakávaní, možno i obáv z nového, nepoznaného. Veľmi rada by som Vás v tejto chvíli chcela povzbudiť a zbaviť akéhokoľvek nepokoja.
Naša škola sa totiž snaží byť nielen miestom, kde deti v bezpečí prežívajú väčšinu pracovného dňa ale chce byť aj priestorom, v ktorom sa budú cítiť dobre, slobodne, tvorivo, kde môžu medzi sebou rozvíjať svoje schopnosti, naplno popustiť uzdu svojej fantázii, pričom ich výsledky bude mať kto oceniť. Zároveň tiež chcem povedať, že sa Vám budú venovať chápaví, skúsení učitelia, ktorí vás nebudú len učiť čítať a písať v materinskom i v cudzích jazykoch, spievať, kresliť, maľovať, ale neskôr Vám dajú základy z fyziky, chémie, biológie, naučia vás premety, saltá, čítanie z mapy a vyrozprávajú vám zaujímavé príbehy z dejín, ale najmä budú k vám ľudskí a vo svojej práci trpezliví. Pretože nie nadarmo sa hovorí, že: „Bohatý je národ, ktorý má dobrých učiteľov." A že takými sú, o tom svedčia aj predchádzajúce mesiace tohto kalendárneho roka a predchádzajúce školské roky.
Vám, žiakom vyšších ročníkov, najmä však našim deviatakom, chcem na prahu nového školského roka popriať najmä veľa síl, energie pri príprave na prijímacie skúšky na stredné školy, ktoré si vyberiete pre svoje ďalšie štúdium.
Predovšetkým vy, deviataci, už cítite ako ten Váš čas strávený na našej škole prešiel veľmi rýchlo. Ani ste sa nenazdali a budete sa čochvíľa rozhodovať o svojom ďalšom smerovaní. Pretože aj život, ktorý žijeme, sa vďaka novým technológiám a možnostiam akosi priveľmi rozbehol. Vďaka internetu dnes okamžite všetko zistíte, „vygúglite" a nájdete akékoľvek informácie a fakty. Niekedy vás to však paradoxne nenúti prekonávať prekážky a vynakladať veľké úsilie na to, aby ste sa k niečomu dopracovali. A toto vás môže urobiť slabými a zraniteľnými. Ja vám však i so svojimi kolegami držím palce, aby ste v tomto dôležitom deviatom ročníku boli úspešní.
Chcem takisto pozdraviť rodičov našich žiakov – nielen tých „služobne" starších, ale i tých, ktorí dôverujú našej základnej škole a zverili nám svoje deti do 1. ročníka. Verím, že budeme veľmi dobre spolupracovať, hľadať spoločné riešenia v prospech vašich detí a našich žiakov. Pretože oni môžu byť vyjadrením našej úspešnosti a nášho spoločného snaženia a viery v zmysel vlastnej práce.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia!
Dovoľte mi pri tejto príležitosti osloviť i vás, učiteľov, o ktorých viem, že si vážia svoju prácu, sú to ľudia citliví, s pochopením pre žiacku dušu. Prajem vám v tomto školskom roku veľa zdaru, radosti a naplnenia z vykonávanej práce v prospech našich žiakov.
Už od marca žijeme v akomsi zmenenom svete, žijeme s obmedzeniami, ktoré nám priniesol do života tento nový vírus. Drží nás trošku v napätí, pretože nevieme, aké nové pravidlá, obmedzenia nám prinesie v ďalších dňoch. A preto musíme byť my všetci disciplinovaní, tolerantní a všímaví voči ostatným, aby sme tu boli v bezpečí a aby sme si všetci dokázali ochrániť to najvzácnejšie čo máme – svoje zdravie. Preto Vás všetkých – žiakov, rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov – žiadam, aby sme dodržiavali pravidlá a pokyny, ktoré majú slúžiť presne tomuto – ochrane zdravia a tomu, aby sme sa tu v priestoroch školy mohli cítiť v bezpečí.
Prajem všetkým našim žiakom veľa úspechov a šťastia v novom školskom roku 2020/2021 spolu s pevným odhodlaním vydať zo seba všetko najlepšie a reprezentovať tak nielen seba, ale i svoju alma – mater, našu základnú školu.

 

 Fotogaléria 

Zdieľať