Zdieľať

logoskoly


• 2. september (streda) je prvým dňom školského vyučovania. 
• Areál školy sa otvára o 7.00
• Žiaci 1. stupňa vstupujú do areálu cez malú bránu
• Žiaci 2. stupňa vstupujú do areálu cez veľkú bránu. 
• Sprevádzajúce osoby do areálu nevstupujú. 
• Žiaci sa pred vstupom do budovy školy preukážu podpísaným vyhlásením od zákonného zástupcu. Toto vyhlásenie potom odovzdá svojmu triednemu učiteľovi. Ak žiak toto vyhlásenie nemá, nebude mu umožnený vstup do budovy. 
• Pri vstupe do budovy žiaci rešpektujú pokyny zamestnancov školy, ktorí pri vstupe vykonávajú ranný filter a dezinfekciu rúk, aby bolo možné dodržať všetky hygienické a epidemiologické opatrenia. Do budovy vstupujú žiaci s rúškom.(To isté platí aj pre tých zákonných zástupcov, ktorým bude umožnený vstup do budovy.)  
V prvý školský deň bude umožnený vstup do budovy zákonným zástupcom žiakov 1. a 5. ročníka – 1 zákonný zástupca s 1 žiakom. 
• Slávnostné otvorenie školského roka prebehne prostredníctvom školského rozhlasu. Žiaci budú vo svojich triedach s triednymi učiteľmi. Po otvorení školského roka triedni učitelia odovzdajú žiakom učebnice (treba si doniesť tašku), dajú im potrebné základné informácie a usmernenia. 
• Žiaci pôjdu domov o 9.00. Školská jedáleň a školský klub detí 2. 9. 2020 nebudú v prevádzke. 
• Zákonní zástupcovia si svoje deti môžu vyzdvihnúť pri bráne školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať