Zdieľať

logoskoly


Termín: 17. 8. - 21. 8. 2020 
Časový harmonogram: pondelok - piatok 8:00 - 13:00 
Povinná výbava: športové oblečenie a obuv, pokrývka hlavy, rúško, pitný režim, desiata 
Vedúce: Mgr. Milada Valková, Mgr. Katarína Kiráľová, Mgr. Natália Nôtová 

Letná škola bude zameraná na športové aktivity (netradičné športy, netradičné tímové hry na kreativitu) a prírodovedné aktivity (jednoduché pokusy, environmentálne aktivity, tvorivé dielne, exkurzie). V rámci letnej školy budeme využívať prírodovednú učebňu, dielňu, školské, resp. multifunkčné ihrisko a blízke okolie školy. Stravovanie žiakov bude zabezpečené v školskej jedálni (ako počas školského roka). Letná škola sa uskutoční za dodržania hygienických opatrení pre prevenciu nákazy COVID-19 podľa nariadenia ÚVZ SR. V pondelok je nevyhnutné odovzdať podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti. Tlačivo vyhlásenia si môžete stiahnuť a vytlačiť (VYHLÁSENIE) alebo vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Ožďanoch. Distribúciu tlačív žiakom v Hrnčiarskych Zalužanoch a Sušanoch zabezpečia príslušné OÚ.

7:55 – 8:05 - príchod detí pred hlavnú budovu školy
8:05 - 8:15 - zoznámenie sa s denným programom
8:15 – 9:30 - aktivity
9:30– 10:00 - desiata
10:00 - 12:00 - aktivity
12:00 -12:30  - obed v školskej jedálni
12:30 -13:00 - vyhodnotenie denných aktivít
13:00 – 15:00 - anglický jazyk s lektorom podľa potvrdeného záujmu

Tešíme sa na všetky prihlásené deti v našej letnej škole :).

  

 

 

 

 

 

Zdieľať