Zdieľať

logoskoly


POKYN RIADITEĽKY ZŠ S MŠ, HLAVNÁ 66, OŽĎANY 
K ORGANIZÁCII A PODMIENKAM VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ZŠ 
DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať